Γλωσσικά εσωτερικά σιδεράκια

Γλωσσικά σιδεράκια

Για πραγματικά αόρατη ορθοδοντική, τα γλωσσικά σιδεράκια είναι η πιο αισθητική επιλογή. Αόρατα από την εξωτερική πλευρά, τοποθετούνται στην εσωτερική (γλωσσική) επιφάνεια των δοντιών και παραμένουν κρυμμένα πίσω από τα δόντια κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία αυτή στο ιατρείο μας σχεδιάζεται στον υπολογιστή, όπως και τα σύρματα που ενώνουν τα σιδεράκια και μετακινούν τα δόντια. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια μονάδικής ρομποτικής τεχνολογίας, διαμορφώνοντας τα σιδεράκια ειδικά για τα δικά σας δόντια. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με τα εξωτερικά σιδεράκια, μόνο που δεν θα τα βλέπει κανείς! Ένα από τα μειονεκτήματα της επιλογής αυτής είναι ότι χρειάζεται λίγος χρόνος προσαρμογής της ομιλίας με τους μηχανισμούς αυτούς στο στόμα.

Comments are closed.